Your Horoscope For Today 01

15. ledna 2013 v 17:23 | Abigail Osbourne |  Překlady od Theo
By: Telanu (telanu@email.com)
Rating: PG13
Pairing: Harry/Snape, of course!
Překlad: Theo


Býk: (20. duben - 20. Květen)
Na vaše životní problémy bude řádně pohlíženo teprve tehdy, když si uvědomíte, že v porovnání s morovou epidemií, která se ve 12. století prohnala Evropou, jste na tom pořád dost špatně.
~*~*~
Minerva McGonagallová těžce dosedla na židli ve sborovně, obočí semknutá a obličej nastavený na mód Mrazivá nespokojenost. Filius Kratiknot se chápavě usmál a přistrčil jejím směrem kouřící šálek čaje. "Tak pro změnu vyzkoušej tohle."
Se svým patentovaným výrazem stále na svém místě pozdvihla McGonagallová šálek k ústům a lehce si usrkla. "Ale když to není to samé," zamumlala.
Kratiknot zakroutil hlavou. "Nedovedu si představit, jak je možné, že jste všichni propadli tomu šílenému americkému zvyku. Tohle je naše pití. Je britské, Minervo. "
"Není dost kofeinové, Filiusi," nedůtklivě odsekla McGonagallová. Otočila se a zlověstně pohlédla na kávovar, který stál tiše a nehybně na svém stolku. "Co se s ním stalo?"
"Protiva," jednoduše vysvětlil Kratiknot.
"Já ho zabiju," zavrčela McGonagallová a velmi naštvaně si ještě jednou usrkla čaje.
"On už je mrtv-"
"A jsem si jistá, že k tomu má dobrý důvod. Ale já si na něj ještě něco vymyslím." Usrkla si znovu. "Zatraceně, tohle je otřesné."
Kratiknot se zatvářil uraženě. "Mně chutná! A to si říkáš Skotka? Neumíš ani ocenit svůj národní nápoj…" nadmul hruď, což ale pravděpodobně nebylo tak efektivní, jak doufal. "Rád bych věděl, co to s touhle školou je. Zdá se, že jediní, co jsou schopni si užít šálek čaje, jsou zde ředitel a já. "
McGonagallová protočila očima a napila se čaje.
Kratiknot ale ještě neskončil, "Co je špatného na antioxidantech? He? He? A ten účinek na vaše zažívání! Ten zdravý pocit! Dá vám káva něco, co čaj ne, hmm?"
"Vůli žít když ráno vstanu," zavrčela McGonagallová, "a schopnost tě nezabít, když takhle žvaníš."
Kratiknot se zamračil. Potom se podíval na hodiny, které visely na zdi, a rázem se opět usmíval. "No, když dokážeš přežít ještě další dvě minuty, tak uvidíš něco velmi zábavného."
Také přejela pohledem po hodinách. "Co? ….áá…." a dokonce se i usmála.
Severus Snape měl své ráno rozvržené do puntíku. Přesně v 7.33 každý všední den se dopotácí do sborovny s prázdným hrnkem na kávu, podrží ho pod magickým kávovarem po čtyřicet tři vteřin, vypije kávu, udělá si další, opět vypije, na sedm minut si sedne na židli k oknu, plně se probudí a odkrade se do sklepení na svou první hodinu toho dne. Bez jediného prohozeného slova s jinou živou duší. Ostatní učitelé už tenhle rituál viděli nesčetněkrát.
Když si to uvědomili, ostatní podrážděné obličeje v místnosti se také rozzářili a nedočkavě pokukovali po dveřích.
Právě bylo 7.32.
O minutu později, přesně na čas, se dveře rozletěly a černě oděná postava vklopýtala dovnitř bez jakékoliv obvyklé ladnosti a v jedné ruce křečovitě svírala prázdný hrnek. McGonagallová skryla svůj úsměv za svůj šálek, což bylo naprosto zbytečné, protože by si ho za daných okolností stejně nevšiml. Snape se opřel o zeď vedle kávovaru, aby náhodou neupadl, a s neustále zavřenýma očima pod něj vrazil svůj hrnek.
Žádná káva se samozřejmě neobjevila, ale nezdálo se, že by si to uvědomoval. Po čtyřiceti třech vteřinách hrnek vytáhl, dal si ho ke rtům, foukl do něj a "napil se".
Potom hrnek vrátil do původní polohy a zamžoural do jeho prázdnoty s výrazem podezřívavého překvapení. S obočím semknutým a se zarputilým vzdechem člověka pevně odhodlaného překonat nepřízeň osudu opět strčil hrnek pod kávovar a zavřel oči. McGonagallová si odfrkla a Kratiknot zakryl svou pusu ubrouskem. Profesorka Prýtová, která seděla vedle poličky na knihy, se musela urputně dívat z okna, aby nedopatřením nevyprskla smíchy.
Nechali ho to celé ještě jednou zopakovat, než se nad ním konečně smilovali. "Severusi," řekla McGonagallová. Jako odpovědi se jí však nedostalo ani nejmenšího škubnutí. "Severusi!" řekla o něco hlasitěji.
Jedno černé oko se otevřelo a začalo ji provrtávat pohledem.
"Kávovar je rozbitý," řekla a snažila se věty formulovat, co nejjasněji to jen šlo. "Dnes ráno si kafe nedáš."
"Dej si trochu čaje," zvesela dodal Kratiknot.
Snape na ní jen zíral. Pohlédl na kávovar. Podíval se zpátky na ní, čelo svraštěné takovým způsobem, že by to bývalo bylo i roztomilé, kdyby se nejednalo o Severuse Snapea.
"Je rozbitý," zopakovala.
Byla krátká pauza.
"Žádná káva?" zachraplal Snape.
McGonagallová potřásla hlavou, přičemž naprosto zapomněla na svou vlastní kofeinovou deprivaci a bojovala s úsměvem. "Žádná káva".
Snapeovy rty se chvíli bezezvučně pohybovaly, než ze sebe dostal, "Proč?"
"Protože kávovar je rozbitý," zopakovala McGonagallová stále stejně hlasitým, jasným hlasem, kterým lidé mluví na pomalé děti. "Protiva ho rozbil."
"Mizera jeden," zabručela Prýtová.
"Však my mu to vrátíme," ujistila jí McGonagallová.
"Brumbál slíbil, že si s ním promluví," povzdechl Kratiknot, "jako kdyby to někdy pomohlo…"
"Myslíte si, že je tu nějaká možnost, že bychom do toho zapojili Krvavého Barona? On je jediný, kdo s ním kdy něco zmohl…"
Snape stále zíral na McGonagallovou a jeho hrnek pořád stál pod automatem. Pozdvihla na něj své obočí.
"Není žádná káva?" zopakoval bezvýrazně.
"Není. Žádná. Káva. Severusi."
Prýtová začínala vypadat ustaraně. "No tak, proč si pěkně nesedneš na svou obvyklou židli…"
Bez dalšího slova se Severus přestal opírat o zeď, přenesl váhu na obě své nohy, a třebaže nejistě, zamířil ke dveřím, plnou rychlostí naboural do dveřního rámu, zacouval a na druhý pokus úspěšně opustil místnost.
McGonagallová pohlédla na nefunkční kávovar a neochotně se rozhodla, že to za to stálo.
~*~*~
Zdálo se, že se před Snapem chodba nejistě vlnila, když si razil cestu do sklepení a své třídy, kde se chystal…něco udělat, tím si byl jistý. To ale hodlal zjišťovat až na místě. A možná potom zjistí i proč ho do pekla bolí půlka obličeje.
Celkem ohyzdná směsice fialové, šarlatové a spousty šedých vlasů se z čista jasna objevila přímo před ním. Snape zalapal po dechu, o pár kroků ustoupil a přimhouřil oči, přesně v tomto pořadí.
"Severusi!"
Ah. Brumbál. Ano, postupně rozpoznal tu směsici barev jako svého ředitele. Sám sebe se zmateně dotázal, jak je možné, že vidí jen na jedno oko. Jen matně si uvědomoval skutečnost, že jen před pár minutami do něčeho narazil…
"Severusi, co se ti to stalo s obličejem?"
Brumbálův hlas v jeho hlavě otravně bzučel. Proč mu Albus pokládal tak těžké otázky takhle brzo ráno, obzvlášť když neměl žádné -
Ah, ano. To je něco, o čem by ředitel měl být co nejdříve informován, pomyslel si Snape a truchlivě pohlédl dolů na svůj prázdný hrnek, který se mu pohupoval v ruce. "Není tu žádná káva," oznámil a mávl rukou směrem ke sborovně a skoro omráčil procházejícího studenta prvního ročníku.
"Není káva?" Brumbál zněl dostatečně ustaraně, nebo si to Snape alespoň myslel, dokud nepokračoval, "Chápu, ale Severusi, tvůj obličej!" Potom se zamračil, hustá stříbrná obočí u sebe, rozhlédl se kolem nich a tišším hlasem dodal, "Nechci se do ničeho montovat, samozřejmě, vždyť víš, ale cítím, že je mou povinností se zeptat… nemáte ty a Harry….problémy?"
Snape se zamračil na tu náhlou změnu tématu. Co s tím měl do háje co dělat Harry? No, musel uznat, že jistý smysl v tom byl - kdyby nebylo Harryho, tak by si mohl pro jednou dopřát decentní spánek a nepotřeboval by ráno kafe. Ale to by neřešilo aktuální problém.
"Není káva," pomalu zopakoval. "Ve sborovně." Paměť se mu rozeběhla. "Říkali, že za to může Protiva."
"Rozumím, Severusi," odpověděl Brumbál ještě o něco pomaleji. "Ale co - se - ti - stalo - s - obličejem?" Zvedl ruku a jedním prstem se lehce dotkl Snapeovy levé tváře, což z nějakého důvodu sakramentsky bolelo a donutilo oči bradavického učitele lektvarů slzet. Další vzpomínka zapadla na své místo.
"Hm? Oh. Do něčeho jsem narazil." Zarazil se a zvažoval možnosti. "Myslím si, že to byly dveře. Ale řediteli," pokračoval, přičemž už začínal být pěkně naštvaný ředitelovým nezájmem, "není kafe." A jako důkaz strčil svůj prázdný hrnek Brumbálovi pod nos.
Ustaraný výraz rázem zmizel z Brumbálova obličeje a jeho oči se začaly třpytit. "Propána. Chápu. No, uvidíme, co se s tím dá dělat. A mezitím…" vytáhl hůlku a namířil jí na Snapeův obličej - což způsobilo jen o něco víc než zamrkání jako reakci - a zamumlal "Reduceron danosi." Snape si jen mimochodem všiml, že jeho obličej přestal bolet a jeho zrak se vyjasnil, a to bylo pěkné, ale pořád to neřešilo aktuální problém. "Vážně bych se měl omluvit Harrymu, že jsem se o něm vůbec odvážil myslet tak hanebně," pokračoval Brumbál přívětivě. "Tak, tím jsem tě zbavil toho otékání. Nemůžeme vaši třídu nechat, aby došla ke špatnému závěru jako jejich ubohý ředitel, eh?"
Třídu? Snape zamrkal.
"Třídu," zopakoval Brumbál, a jemně Snapea postrčil směrem ke schodům do sklepení. "Tak a je to. A uvidíme, co bych mohl udělat s tou, er," zakašlal, "situací."
Asi to bude muset stačit, pomyslel si Snape posmutněle, když se zaměřoval na scházení schodů, aniž by při tom zakopl, a netušil, že Brumbál sledoval každý jeho krok - pozorně a velmi pobaveně.
Konec 1. části
 

11 lidí ohodnotilo tento článek.

Anketa

Líbí?

Ano
Ne

Komentáře

1 Efox Efox | 15. ledna 2013 v 18:19 | Reagovat

Tato povídka už někde uveřejněná je. Už jsem ji četla někde jinde, bohužel si nemohu vzpomenout kde. :( Ale je skvělá :-)

2 Tercza Tercza | 15. ledna 2013 v 18:39 | Reagovat

Já to četla nedávno... tak si pamatuju jsou to stránky: http://worldofsnape.wordpress.com/ , ale je pravda, že je stále dobrá a to ji můžu číst u několikrát.

3 Remi Remi | 15. ledna 2013 v 18:44 | Reagovat

Ano, luxusně ji již přeložila Casiopea, moc jsem se u ní pobavila.

4 ss-slash ss-slash | Web | 15. ledna 2013 v 18:45 | Reagovat

Jé, děkujeme za upozornění! Nějak mi to uniklo. Tak to je škoda :D Theo si dala s překladdem celkem práci.

5 Lea Lea | 15. ledna 2013 v 18:57 | Reagovat

Jup, jako nenasytnou čtenářku mě tahle situace mrzí (už jsem taky četla u Cass). Musím se zeptat, jestli překladatelka neplánuje nějakou další snarry (příp. drarry). Překladů kvalitních povídek není nikdy dost.
PS: odlišný, ale skutečně velmi pěkný překlad, krásně se to četlo.

6 bacil bacil | 15. ledna 2013 v 19:02 | Reagovat

Jo taky ji znám,ale i tak mně znovu dokázala pobavit. :-)

7 ss-slash ss-slash | Web | 15. ledna 2013 v 19:06 | Reagovat

Děkujeme za pochopení, jo Theo se určitě chystá ještě spoustu věcí přeložit. Nějak se do toho vrhla :D

8 Profesor Profesor | 15. ledna 2013 v 23:33 | Reagovat

Pěkná, ale už jsem to někde četla. I tak jsem se ale málem  počůrala smíchy.

9 gleti gleti | 16. ledna 2013 v 19:37 | Reagovat

je to škoda, když si někdo dá práci a zbytečně přeloží něco, co už je přeloženo.

Proto jsem ráda, že se holky nenechaly znechutit a budou překládat dál. Doufám, že se máme na co těšit.

10 Adelaine Adelaine | 17. ledna 2013 v 12:42 | Reagovat

Jo, no, od Telanu je přeložená celá Kávová série, překládá se Čajová a je hotová i Ostýchavá žádost. Trochu mě zaráží, že to Telanu nezmiňovala, protože když jsme ji žádaly o překlad, tak se stalo, že jedné řekla, že už to povolila jiné.
No taky doufám, že se nenecháte odradit a pustíte se do dalších věcí.

11 ss-slash ss-slash | 17. ledna 2013 v 21:12 | Reagovat

[10]: No my jsme neuvedli národnost a vědět jí nechtěla... Tak třeba v tom to je, nevím. Neřekli jsme, že chceme přeložit zrovna do Češtiny.

12 Adelaine Adelaine | 18. ledna 2013 v 10:38 | Reagovat

Dík za odpověď, to je fakt.
Koukala jsem, že jsme se na vás s tímhle docela snesli všichni najednou, tak doufám, že jsme Theo od překladu neodradili. Překládá pěkně, tak by byla škoda, kdyby toho nechala.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama